Auchan Budapest

Supermercato Auchan

Auchan Budapest

Supermercato Auchan

Supermercato Auchan

Budapest - Ungheria

Foto: ZSITVA TIBOR